Uitgelicht

Rillingen van slechtvalken

Klik hier en huiver mee.

Wat is er natuurlijk aan nestkasten voor slechtvalken op kerktorens, wolkenkrabbers en op hoge fabrieksgebouwen? Niets!
Natuurlijk is: ze zelf een plaats laten zoeken om te wonen en niet huisvesten op torenhoge gebouwen. Gebouwen groeien niet in de natuur. En als er geen natuurlijke broedplaatsen zijn, is de vraag gerechtvaardigd of slechtvalken, die enorm veel vogels verorberen en geen natuurlijke vijanden hebben, geholpen moeten worden met broedplaatsen. In sommige buitenlandse steden richt de  slechtvalk al een gigantische ecologische schade aan: stadsvogels hebben geen enkele kans meer om te overleven. Is dit natuurbescherming?

Vogelbescherming Nederland over (natuurlijke) nestplaats voor slechtvalken

  • Natuurlijke nestplaats: bij voorkeur op hoge plaatsen bij water, moeilijk toegankelijk en vrij van verstoring. Zoals richels langs een steile rotswand, van ½ meter diep en met een overhang. De slechtvalk bouwt zelf geen nest en draagt geen nestmateriaal aan, de nestplaats heeft meestal een zachte ondergrond of resten van een oud nest van een andere vogel.
  • nestplaats in de stad: op hoge ontoegankelijke bouwwerken, zoals schoorstenen, koeltorens en zendmasten, vaak in speciaal geplaatste nestkasten. In Nederland broedt ongeveer driekwart van de slechtvalken in een nestkast. Een bezette nestplaats wordt meestal jaren achtereen gebruikt.

Comments are closed.

Powered by: Wordpress