Uitgelicht

Eerlijk spel

In Op de Hoogte van 5 okt. 2018 stond onderstaand artikel.
.
Werkgroep “Eerlijk Spel” gestart

Het is al vaker gezegd, nóg vaker beschreven en oneindig bekritiseerd. Duivensport is misschien wel één van de meest oneerlijke sporten die we kennen in deze huidige vorm.

Een terugkerend punt bij alle secties is de roep om maatregelen die “Eerlijk Spel” moeten bevorderen. Onderdeel van “Eerlijk Spel” is naast andere onderwerpen, ook de problematiek rondom het hete hangijzer “inkorfbeperking”. Van zowel voor- als tegenstanders van “inkorfbeperking” hebben de secties opmerkingen en voorstellen binnengekregen. Hier moet volgens u dus dringend naar gekeken worden!

Eerlijk spel in breedste zin van het woord
Daarom is er na een gezamenlijk overleg met de secties een werkgroep samengesteld die zich gaat bezig houden met het uitwerken van plannen voor de secties, om “Eerlijk Spel”, in de breedste zin van het woord, te bevorderen.

De werkgroep bestaat uit:
– Marc Palinckx (sectie Jonge Duiven)
– Jim van Ingen (sectie Dagfond)
– Boris Dirks (platform Jong)
– Bob Berendsen (sectie Vitesse/Midfond)

Oproep!
Kom met ideeën met betrekking tot “Eerlijk Spel” en stuur ze door naar eerlijkspel@duivensportbond.nl. Wij gaan er dan mee aan de slag en proberen vandaaruit voorstellen te formuleren die wij later dit jaar bespreken met de secties.

 

Jan Habraken en Wim van Laarhoven hebben op persoonlijke titel gereageerd, dus niet namens of in overleg met een vereniging en/of CC.
.
Onderstaand de ingezonden brief

 

Jan Habraken
janhabraken@online.nl
Wim van Laarhoven
wimvanlaarhoven@hotmail.com
.
Aan Werkgroep Eerlijk Spel
.

Waalre, Sterksel 22 okt. 2018
.

 

Eerlijk spel, hoe ziet dat er uit?
.
Allereerst de stelling waarop ons voorstel is gebaseerd.
.
Het weer, de wind en de massa duiven bepalen de trek van de duiven.
.
Het weer en de wind kunnen we niet beïnvloeden. We kunnen wel afspreken geen duivenvluchten te organiseren bij een bepaald weertype of windrichting, maar dat lijkt ons niet goed gebruik maken van ”invloed” om eerlijk spel te krijgen.
.
De massa duiven is wel te beïnvloeden.
.
We stellen voor dat iedere deelnemer aan vluchten maximaal 8 duiven aanwijst die voor de  kampioenschappen vliegen. Zo wordt de competitie vergelijkbaar met die bij de andere sportbonden die zich op Papendal verenigd hebben.
Bij het voetbal spelen we 11 tegen 11 en bij volleybal 6 tegen 6.
Kijken we naar de Tour de France: 8 deelnemers per ploeg, in de Giro d’Italia eveneens 8. Bij de duivensport klinkt 8 tegen 8 voor eenieder logisch.
.
Deze 8 duiven per deelnemer vliegen in een apart concours, worden in aparte manden gezet, worden eventueel apart vervoerd en ze worden APART gelost.
.
Het apart lossen is onze invloed op de massa en zo beïnvloeden we ook gedeeltelijk de duiventrek en bereiken we een eerlijker spel.
.
Wind en weer blijven natuurlijk een grote rol spelen.
.
Wat gebeurt er met de overige duiven die ingekorfd worden? Deze vliegen ook in een apart concours. Niet voor de kampioenschappen, maar zoals het bij het wielrennen gaat in een klassieker. Deze wedstrijden houden geen verband met elkaar en staan op zichzelf.
.
Wanneer met teams van acht gespeeld wordt, zijn wij geen voorstanders van (verdere) inkorfbeperkingen. Iedereen is dus vrij om zoveel duiven in te korven als men wil.
.
Enkele consequenties en bijkomende voordelen:

 • We korven in op 2 vluchten: het achttal voor vlucht 1 en de rest voor vlucht 2.
 • Herkenbare scheiding van de manden om vergissingen te voorkomen.
 • Extra aandacht bij overladen op de verzamelplaats per afdeling of combinaties van afdelingen.
 • We  kunnen de aangewezen duiven sneller vervoeren indien wenselijk. Het aantal duiven is kleiner, zodat er sneller naar de lossingsplaats gereden kan worden.
 • Deze duiven zijn mogelijk eerder op de lossingsplaats en kunnen dan ook eerder gelost worden.
 • Mogelijkheid om een eenvoudig kampioenschapsstelsel te maken met eenduidigheid in benaming: Twee eerst getekenden wordt beste tweetal, vier eerst getekenden wordt beste viertal. Resteert beste achttal.
 • Benamingen, spelregels e.d. zijn eenvoudig uit te leggen aan onze omgeving, ook aan (nog) niet duivenliefhebbers. De duivensport wordt inzichtelijk en dit is goed en voorwaarde voor groei van het ledental.
 • We maken twee aparte uitslagen. Dat is eenvoudig omdat er ook twee vluchten zijn.
 • De discussie in groepen of gezamenlijk lossen is van tafel. De  voor de kampioenschappen vliegende duiven worden gezamenlijk gelost, omdat het aantal duiven kleiner is.
 •  Het verhoogt de spelvreugde omdat de kansen voor iedereen meer gelijk worden.
 • De teruggang van ons ledenaantal zal sneller stoppen en mogelijk zal het ledenaantal al voor 2021 ( GPS) stijgen.

Al met al: het richten op deze mogelijkheden en kansen zal onze duivensport positief beïnvloeden.
.
Succes met uw mooie uitdaging!
.
Desgevraagd zijn wij graag bereid om de voorstellen nader toe te lichten.
.
Met vriendelijke groet,
Jan Habraken
Wim van Laarhoven

 

 

 

Comments are closed.

Powered by: Wordpress