De Grenspost

Bestuur van de Grenspost

Grenspost 008Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 6 maart waren Gerrit van Heugten en Frank Soors als bestuurslid reglementair aftredend. Zij waren herkiesbaar en werden bij acclamatie herkozen.

Het bestuur bestaat uit, staande van links naar rechts:
Jan Moleman en Frank Soors (secretaris),
zittend: Peter van Breugel (voorzitter), Pauw van Hunsel (penningmeester), Gerrit van Heugten en Pierre Steijvers.

 

 

 

Grenspost 005De altijd ijverige penningmeester en organisator Pauw van Hunsel in actie. Ook dit jaar was de kascommissie weer lovend over zijn werk: ‘Hij heeft het buitengewoon goed voor elkaar.’

Comments are closed.

Powered by: Wordpress